Rapporter

Här kan du följa vårt arbete med hur vi genom våra investeringar skapar hållbart värde. Alla våra fonder förvaltas med höga hållbarhetskrav i syfte att skapa mesta möjliga värde för våra sparare. Vi är övertygade om att de bolag som är rustade att möta skärpta krav på hållbarhet är de som kommer att öka mest i värde. Läs mer om vårt arbete i våra olika rapporter. Vissa rapporter kommer ut kvartalsvis och andra en eller två gånger per år.