Årsberättelse inklusive uppföljning hållbarhet

2022-04-08

SPP Fonders Årsberättelse 2021 inklusive uppföljning hållbarhet.

I vår årsberättelse kan du läsa om respektive fonds årsberättelse, marknadskommentarer, utvecklingen i fonderna och om vårt arbete under 2021. I vår Hållbarhetsredovisning beskriver vi arbetet med hållbarhet i våra fonder och redovisar uppföljningen av våra olika metoder; Välja in, Välja bort och Aktivt påverka som skett under 2021 för respektive fond. 

Till Årsberättelsen

Till Hållbarhetsredovisningen

I vår fondlista hittar du separat årsberättelser per fond.