Ägarstyrningsrapport 2021

2022-07-11

Nu har vi sammanställt Storebrand Fonders Ägarstyrningsrapport för 2021. I rapporten beskriver vi vårt arbete med ägarfrågor. 

I rapporten kan du ta del av aktiviteter och resultat som vårt ägarstyrningsarbete har medfört under 2021.

 

Till Ägarstyrningsrapporten

Till Rapportsidan