Ekonomi och hållbarhet måste gå hand i hand

Bo Nilsson

Hållbarhet blir en allt hetare fråga i takt med att somrarna blir varmare och skogsbränderna fler. I resan mot ett hållbart samhälle är det inte målet som är det viktigaste – det är vad vi gör på vägen som gör skillnad. Vi har pratat med Bo Nilsson, vd och grundare av A Sustainable Tomorrow, om vikten av mångfald och innovation i strävan efter att nå de Globala målen 2030 – och varför hållbarhet inte får bli en trend dömd till glömska efter några år i rampljuset.

Bo Nilsson är en ödmjuk hållbarhetsentreprenör med en gedigen bakgrund inom finansvärlden. I vårt samtal ger han tidigt ett avslappnat och samlat intryck, samtidigt som det är tydligt vad det är som driver honom framåt: nyfikenhet. Han lämnade sin drygt tjugo år långa karriär inom finans för att mer och mer ägna sig åt sitt entreprenörskap. Såsom många andra som ARENA pratat med kände han tidigt att omställningen till ett hållbart samhälle skedde för långsamt. Med sin långa erfarenhet visste Bo hur otroligt mycket kompetens och potential det finns i människor från olika branscher och bakgrunder; problemet var att de sällan sågs och samarbetade, något han ville ändra på.

– Jag kände en frustration över hur lite vi använder olikheter och mångfald i vårt sätt att jobba för en hållbar framtid. Det förbryllade mig hur lite vi använder avvikande kompetenser i samhället och jag såg ett stort behov av gränslösa samarbeten. 2015 träffade jag Jakob Trollbäck, en av arkitekterna bakom det språk som FN använder för att kommunicera de sjutton globala målen. Han låg så långt fram i sitt tänkesätt, och mötet med honom inspirerade mig att starta Gränslösa möten, förgrunden till A Sustainable Tomorrow.  

Mångfald – nyckeln till innovation

Jakob Trollbäcks universella språk inspirerade Bo, och han såg hur viktigt det var med innovation för att kunna nå de globala målen. Trollbäcks universella språk skapades för att alla i världen skulle kunna ta del av, och sedan arbeta för, att nå målen tillsammans. På samma vis såg Bo att mångfald och mötet över gränserna var avgörande för att skapa den utveckling som krävs för att uppnå ett hållbart samhälle. 

– Gemensamt för alla i omställningen till hållbarhet är att det går för långsamt. Oavsett var man befinner sig i hållbarhetsförflyttningen behöver alla ha tillgång till gränsöverskridande samarbeten. Vi sitter mer eller mindre fast i gamla strukturer och den största utmaningen är att vi inte vet hur vi ska kunna få access till nya arbetssätt. Hållbarhet handlar mycket om innovation; att vi imorgon ska göra mer av något vi inte gjort förr. Det i sin tur skapas bäst genom mångfald, och därför organiserar A Sustainable Tomorrow gränslösa möten genom vår digiloga konferens. 

Den digiloga konferensen A Sustainable Tomorrow (digilog: en sammansättning av digital och analog) arrangeras varje år för att genom mångfald driva innovation och komma på nya arbets- och förhållningssätt i omställningen till en hållbar framtid. Konferensen samlar talare och deltagare från världen över med FN:s globala mål för hållbar utveckling som utgångspunkt. Årets konferens, den åttonde i ordningen, har temat Regenerative Business.

Kapitalet – en central komponent i hållbarhetsomställningen

Med sin långa erfarenhet inom finansbranschen är Bo högst medveten om hur viktigt det är att ha med sig pengarna i förflyttningen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. 

– Historiskt sett har vi använt pengarnas kraft och makt på fel sätt: vi har inte använt det för att bygga ett bättre samhälle, utan för att få bäst avkastning. SPP tänker annorlunda. Därför kontaktade jag dem i 2016 – de låg steget före i hållbarhetstänket, och de visste hur viktigt det var att få med sig kapitalet i kampen. Otroligt mycket har hänt sedan dess: nu har många fler förstått det som SPP förstod tidigt, och mängden ESG-fonder växer varje dag. Dagens industri har betydligt fler artiklar om hållbarhet och cirkulär ekonomi än de hade för bara två, tre år sedan. Det är nu, när vi som konsumenter och pensionssparare börjar styra våra pengar mot cirkulära alternativ, som det verkligen händer grejer. Det är hoppfullt!

Med EUs nya globala taxonomi och succén med ESG-fonder, hur tror du att relationen ekonomi och hållbarhet kommer att utvecklas framöver?

– Det kan bara utvecklas i en riktning: hållbarhet måste genomsyra allt i våra liv. Ekonomi och hållbarhet behöver bli odelbart, Så har det inte alltid varit – det har snarare funnits ett slags motsatsförhållande mellan dem. Det måste få ett slut. God ekonomi, goda investeringar och goda köp måste vara detsamma som att göra rätt utifrån ett planetperspektiv. Ekonomi och hållbarhet måste gå hand i hand. 

Med det sagt tycker Bo att det är väldigt viktigt att hållbarhet inte blir en övergående trend:

– Att alla pratar om hållbarhet är helt klart positivt men jag kan ändå bli orolig för att just populariteten kommer leda till ett svalnat intresse inom kort. Vi lever i ett samhälle där de flesta är dopamindrivna och på ständig jakt efter det som är nytt och fräscht. Men hållbarhet kan inte vara en trend; det är något beständigt som människan kommer behöva jobba med så länge vi existerar. Vi får se till att inte slita ut hållbarhetsbegreppet. 

Dela artikeln Till spp.se