Välj ett fondbolag där hållbarhet genomsyrar hela verksamheten

Ingmar Rentzhog

Klimatkrisen berör alla världen över, och vägen mot cirkulär ekonomi tycks lång och svår. Ändå finns det saker som vi alla kan göra för att verka för en hållbar framtid. Ingmar Rentzhog, grundare av We Don’t Have Time, berättar om sin syn på relationen mellan hållbarhet och ekonomi och vad företag och privatsparare kan göra för att påverka klimatförändringarna.

Ingmar Rentzhog jobbade ett flertal år inom finansbranschen där han hjälpte finansiella bolag med deras kommunikationsarbete. Länge var han egentligen inte mer miljöengagerad än någon annan men för tio år sedan började han läsa på om klimatfrågan och blev chockad över hur akut den var och är samt hur lite som görs. En grå novemberdag år 2016 gick han från att vara bekymrad till att bli engagerad. 

– Det som fick mig att vilja agera var när Trump vann presidentvalet. Det blev så tydligt för mig att våra ledare aldrig kommer lösa klimatkrisen åt oss. Och om vi har en allmänhet som inte är informerad med ledare som inte agerar, hur ska vi då lösa problemet? Jag insåg att vi behöver förändra världen på kort tid, säger Ingmar och fortsätter:

– I mitt arbete med kommunikation har jag sett att sociala medier lyckas bäst med att åstadkomma snabb förändring. Därför ville jag bygga ett socialt nätverk som samlar alla som vill lösa klimatfrågan och där de tillsammans kan implementera de lösningar på miljöproblemen som faktiskt finns. 

Nyckeln till en hållbar framtid är hållbart sparande

Resultatet av Ingmars vilja att agera blev We Don’t Have Time, ett social nätverk för miljöengagerade. Nätverket är gräsrotsfinansierat med över 700 investerare från femton länder och över 100 klimatengagerade företag som partners, däribland SPP. We Don’t Have Time tar fasta på kraften i sociala medier och använder den för att hålla ledare och företag ansvariga för klimatförändringar. Förutom detta verkar nätverket också för att informera både företag och privatpersoner om hur viktigt det är att investera för framtiden. 

– Många finansiella bolag brottas med att få sina kunder att förstå faktumet att de beslut de fattar kring sin ekonomi idag har stora konsekvenser i framtiden, exempelvis när de går i pension. Det är svårt att få upp engagemang kring frågan då många känner att den framtiden är så långt bort. Därför är det viktigt att göra det relevant för nutiden. Ett sätt att göra det är att trycka på hur lönsamt det faktiskt är att investera hållbart, särskilt när det gäller pensionssparande. 

Stöd företag som gör rätt snarare än att bestraffa dem som gör fel

För att som privatperson verka för en hållbar nutid och framtid är det viktigt att stödja de företag som strävar efter samma sak. 

– Köp mjölk från ett företag som har genomtänkta förpackningar för alla produkter, inte bara för de ekologiska produkterna. Det är viktigt att med sina handlingar och pengar stödja de företag som verkar för miljön. Samma gäller för dina pensionspengar: välj ett fondbolag där hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Inte ett som har ett fåtal gröna fonder och resten miljöfarliga. Spara hos ett fondbolag med endast gröna fonder, som SPP Fonder där hållbarhet är en central del av hela verksamheten. Därför är jag själv kund hos dem.

Investera i framtidens samhälle

Ingmar menar att om man vill uppnå långsiktigt sparande med hög avkastning kan man inte investera i samhället såsom det ser ut idag. 

– Mitt råd till alla som vill engagera sig i klimatet är att se över sitt pensionssparande. Det finns inget motsatsförhållande mellan att tjäna pengar och rädda planeten – snarare tvärtom. Det är viktigt att våra pengar investeras hållbart och samhället som det ser ut idag är inte det. För några år sedan ändrade jag i mitt pensionssparande så att jag nu endast sparar fossilfritt. Det har varit extremt lönsamt, bara förra året växte mitt kapital med femtio procent. Vi behöver fortsätta göra det till världens mest lönsamma affär att investera hållbart. 

 “Vi måste samarbeta för att nå målet; vi kan inte konkurrera oss till en hållbar framtid. Organisationer som är bra på att inspirera och jobbar för att förändra samhället kommer alltid att ligga steget före”


Han understryker också vikten av att titta på hela bolaget man vill investera i, både på vad verksamheten gör idag men också hur de transformeras för att möta framtidens mer hållbara behov. De företag som det går bäst för är de som möter framtiden, ställer om till en hållbar verksamhet och såväl informerar som uppmuntrar sina kunder och branschkollegor att göra samma sak. 

 – Vi måste samarbeta för att nå målet; vi kan inte konkurrera oss till en hållbar framtid. Organisationer som är bra på att dela med sig av sin kunskap, inspirera och jobbar för att förändra samhället kommer alltid att ligga steget före. Företag kan även använda sig av lobbying för att påverka politiker, som lyssnar mer på företag än de gör på privatpersoner. Du som privatperson kan istället påverka företagen, som i sin tur lyssnar på dig som konsument. Det är en kedja av samarbete som behövs för att implementera förändringar.


EUs gröna taxonomi – ett välkommet initiativ

På frågan om vad Ingmar anser om EUs nya gröna taxonomi svarar han att han inte är särskilt förtjust i detaljerade regelverk av typen som EU älskar, men att initiativet är ett välkommet steg i rätt riktning: 

– Vi behöver all form av ny reglering som driver klimatet åt rätt håll. De försiktiga regleringar vi implementerar idag förbereder för mer aggressiva regleringar i framtiden. Juridiska regelverk behövs för att hantera klimatkrisen men det räcker inte som ensam lösning. Alla måste vara med och verka för förändring. Det är så det har fungerat i alla tider, man kan inte bara vänta på att något ska hända. Avskaffandet av Apartheid och slaveri, införandet av kvinnlig rösträtt – alla stora förändringar skedde för att “vanliga dödliga”, som du och jag, agerade och krävde en samhällsförändring. 

Dela artikeln Till spp.se