Ett nordiskt powerhouse

Ett helt nytt labb inom produktion av utsläppsfria byggnader (Zero Emission Building, ZEB), öppnade i Trondheim torsdagen den 4 mars 2021. ZEB-labbet är ett unikt laboratorium med fokus på att upptäcka framtida lösningar för hållbara byggnader.

Byggnader står för omkring 40 procent av energikonsumtionen och 36 procent av koldioxidutsläppen inom EU. Renoveringar och byggstandarder för nollutsläpp är därför viktiga mål i EUs gröna giv (the European Green Deal) som är en färdplan för att göra EUs ekonomi hållbar till år 2050.

Byggnader står för omkring 40 procent av energikonsumtionen och 36 procent av koldioxidutsläppen inom EU. Renoveringar och byggstandarder för nollutsläpp är därför viktiga mål i EUs gröna giv (the European Green Deal) som är en färdplan för att göra EUs ekonomi hållbar till år 2050.

imagei5vn5.png
The Zero Emission Building Photo: Sunniva Bratt Slette

Internationella samarbeten är en viktig faktor för att nå globala nollutsläppsåtaganden och för att ta forskningen om hur man designar utsläppsfria byggnader och energipositiva byggnader vidare. En utsläppsfri byggnad (ZEB) producerar tillräckligt med förnybar energi för att kompensera för sina växthusgasutsläpp under byggnadens livslängd, inklusive material, byggnation, användning och slutskede. Nästa steg är ett så kallat powerhouse vilket definieras som en energipositiv byggnad som genererar mer energi än den förbrukar även under hela dess livslängd.

Det är intressant att notera att det byggs ett relativt högt antal powerhousebyggnader i Norden. Med tanke på det kalla klimatet och tuffa väderförhållanden är det långt ifrån en idealisk omgivning för ett sådant koncept. Men att utsläppsfria byggnader och powerhousebyggnader faktiskt fungerar i Norden visar på möjligheterna med konceptet. Hur påverkar snöstormar solpaneler? Om det är möjligt att designa utsläppsfria eller energipositiva byggnader som fungerar i ett så nordligt klimat kommer möjligheterna att få det att fungera i varmare områden med bättre tillgång till solenergi sannolikt att vara ännu bättre.

Trondheim, beläget i mitten av Norge, ligger i absolut framkant inom forskningsområdet smarta städer. Det öppnar upp för starka synergieffekter både inom staden och med andra norska städer samt internationella samarbeten. Ett omfattande projekt inom området smarta städer, Positive City ExChange, samordnas från Trondheim och genomförs tillsammans med internationella samarbetspartners med stöd av EUs Horizon 2020-program för forskning och innovation, "Smarta städer och samhällen". Projektet kombinerar stadsplanering, smarta elnät, elektrisk mobilitet och ren energi för att bygga en hållbar och motståndskraftig stadsmiljö.

Ett helt nytt ZEB-labb öppnade i mars 2021. Det ligger på campuset som tillhör Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim och är dessutom nära SINTEF som är en av Europas största oberoende forskningsorganisationer. World Economic Forum har tidigare utsett Powerhouse Brattørkaia till en av de mest imponerande utsläppsfria byggnaderna i världen. Det är världens nordligaste energipositiva byggnad, belägen på latitud 63 grader nord. Det nya ZEB-labbet är ett perfekt komplement till denna nordiska pionjär inom hållbart byggande och är beläget bara tre kilometer söder om Powerhouse Brattørkaia.

ZEB-labbet kommer att bidra till att koppla samman forskning från forskningsanläggningar som Norwegian National Smart Grid Laboratory och Living Lab, som utforskar applikationer för smarta elnät respektive utsläppsfria bostadshus. I ZEB-labbet finns 1 500 sensorer för att övervaka och optimera inomhusmiljö, energianvändning och produktion. Materialen återanvänds så långt som möjligt, naturlig ventilation och värmepumpar är integrerade och trä utgör det grundläggande byggnadsmaterialet tillsammans med solpanelerna som täcker tre väggar och taket samt ett vindskydd framför laboratoriet. ZEB-labbet är ett unikt exempel på en energieffektiv byggnad som driver den omgivande bebyggelsen med 100 000 kWh energi per år från solkraft.

Förutom ett forskningslaboratorium kommer ZEB-labbet även att rymma kontor och ett auditorium för utbildning. En av laboratoriets huvudambitioner är att undersöka hur människor interagerar med byggnader och hur man med hjälp av teknik kan optimera byggnader utan att användarna blir överväldigade. Förgröning genom vegetation, regnuppsamling och vattenhanteringssystem möjliggör vatteneffektivitet och klimatanpassning. Platsen är dessutom idealisk för kollektivtrafik och tillgänglighet för mikromobila lösningar.

En fascinerande aspekt för en investeringsanalytiker är antalet lösningsteman som finns representerade i projektet. Solpanelerna som används på ytan framför byggnaden levererades av lösningsföretaget SunPower. Exempel på investeringsteman är energilagring och distribution, förnybar energi, återvinning och återanvändning av byggmaterial, belysning, elnät och infrastruktur, vattenhantering, stadsplanering, energieffektivitet, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC). Hur den perfekta kombinationen av olika tekniker ser ut återstår att se, men en sak är säker: ZEB-labb och nordiska powerhousebyggnader kan erbjuda lösningar för en hållbar utveckling.

Besök zeblab för mer information och en digital rundtur i byggnaden.

 

Dela artikeln Till spp.se