Hållbara städer

Hållbara städer

Städer står för 80 procent av den globala energiförbrukningen och 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. I slutet på juni deltog jag på en digital konferens om smarta hållbara städer, transporter och byggnader i Toronto för att ta del av information om de senaste framstegen inom hållbar stadsutveckling. Konferensen genomfördes givetvis virtuellt. Nedan följer några av de viktigaste lärdomar som jag tog med mig från konferensen:

  • Städer måste byggas med människors välmående i centrum. Cirkulär ekonomi kan användas som en utgångspunkt medan integrerade naturbaserade lösningar är viktiga för uppnå en hållbar stadsutveckling som kan motverka klimatförändringarna.
  • Trots att en bra internetuppkoppling är till stor hjälp går det inte att ta det för givet att det finns tillgång till digitala tjänster i världens alla städer. Forskare från Lubumbashi, den näst största staden i Kongo-Kinshasa, berättade via en skakig uppkoppling om hur de höga internetkostnaderna har fått dem att utveckla ett nytt verktyg för videokonferenser¹.
  • Hur kan vi minska byggsektorns energiförbrukning som står för 40 procent av den totala förbrukningen idag? Forskare från Indien visade hur målbaserad uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) utgör en bra början. Användning av HVAC står för en betydande del av energiförbrukningen och förväntas även öka explosionsartat till 2030 på grund av högre globala temperaturer. Naturbaserade lösningar såsom naturlig ventilation (Natural Ventilation eller NV) har stor potential. Inom byggnadsdesign innebär NV att man utnyttjar naturliga luftflöden som minskar behovet av elektrisk ventilation, vilket sparar energi.
  • Användning av lokala byggmaterial. Varför inte använda sand från Sahara för att framställa byggmaterial och samtidigt motverka att öknarna ökar i storlek? Genom att blanda en tredjedel murbruk och två tredjedelar sand har forskare i Algeriet tagit fram en ny och användbar typ av tegelsten².
  • E-hälsa är en teknologi på snabb frammarsch som skapar användarvänlig tillgång till hälsovårdstjänster och därmed gör det möjligt för äldre att kunna bo kvar hemma längre. Forskare från Hongkong visade att de med hjälp av enkla sensorer samt Transfer Learning, en teknologi för djupinlärning, kan klassificera mänsklig aktivitet med 91,64 procents noggrannhet³.

Sammanfattning

Ur ett investerarperspektiv är det viktigt att få en överblick över vilka teknologier och potentiella tillväxtområden som finns inom lovande investeringsteman. Hållbara städer är ett av fyra investeringsteman i fonden SPP Global Solutions. Fonden investerar redan i bolag som är verksamma inom områden som hållbara byggmaterial, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC), urban planering, hållbar transport och energieffektivitet. Den internationella konferensen om smarta, hållbara städer presenterade nya exempel på innovativa lösningar inom byggnadsteknik, urbanisering, kommunikation, transport och hälsovård. Den visade att det finns teknologier och tekniker som möjliggör användning av lokala byggmaterial, sparar på resurserna och reducerar energiförbrukningen. Teman som hållbara städer och empowerment överlappar varandra då tillgång till digitala tjänster, finansiella tjänster och hälsovårdstjänster är viktiga möjliggörare för samhällsdeltagande och god hälsa. Framöver behövs investeringar i bolag som gör det möjligt att bygga städer som har människors välmående som huvudfokus, med cirkulära lösningar som en startpunkt och integrering av naturbaserade lösningar som viktiga redskap för att uppnå en stadsutveckling som motverkar klimatförändringarna. Trots nedstängningar till följd av covid-19 visade den digitala konferensen att kunskap enkelt kan spridas över gränserna.

Källa:
¹Blaise Fyama, Elie Museng, Grace Mukoma, Conference Proceedings, Toronto Canada Jun 18-19, 2020, Part XI
²World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil and Architectural Engineering Vol:13, No:6, 2019
³Bruce X. B. Yu, Yan Liu, Keith C. C. Chan, Toronto Canada Jun 18-19, 2020, Part IX, Vision Based Daily Routine Recognition for Healthcare with Transfer Learning

Dela artikeln Till spp.se