IPCC efterlyser brådskande åtgärder

Cyklar på en väg

Forskarna i arbetsgrupp 1 i FNs klimatpanel (IPCC) har publicerat sin sjätte utvärderingsrapport med de senaste framstegen inom klimatforskning. Rapporten är tydlig med att klimatförändringarnas konsekvenser redan syns på global skala men även att de klimatrelaterade effekterna kan motverkas genom snabba minskningar av utsläppen av växthusgaser under kommande decennier och genom att nå målet om nollutsläpp senast 2050.

IPCC_doc_83782_2.jpg

 

Sammanfattning av resultaten
De viktigaste lärdomarna från rapporten är följande¹:

Observerade klimatförändringar

  • Koncentrationen av koldioxid i atmosfären är den högsta på minst två miljoner år
  • Havsnivåhöjningen är den snabbaste på minst 3 000 år
  • Den arktiska havsisen befinner sig på sin lägsta nivån på minst 1 000 år
  • Den globala glaciärsmältningen är den högsta på minst 2 000 år
  • Förväntade klimatförändringar
  • Extrema värmeböljor kommer att bli vanligare och mer intensiva
  • Kraftiga regn kommer att bli vanligare och mer intensiva
  • Torkan kommer att öka i vissa regioner
  • Så kallat brandväder kommer att bli vanligare
  • Haven värms upp och försuras och havens syreförråd minskar

Interaktiv atlas

Forskare från IPCC har tagit fram en interaktiv atlas baserad på uppdaterade vetenskapliga data där man kan göra sin egen karta för att lära sig mer om hur klimatförändringarna kommer att påverka regionen där man bor. Atlasen gör det därmed möjligt att utforska vad rapporten egentligen innebär. Under fliken Regional Information presenteras information om vad klimatförändringarna kommer att innebära utefter de valda parametrarna. Under fliken Regional Synthesis presenteras syntetiserade bedömningar som gjorts utifrån data i rapporten.

IPCC Report Solutions Spotlight.PNG

ipcc's Report on Climate Change 2021: The Physical Science Basis

 

Nettonollutsläpp är lösningen

Lösningen på klimathotet presenterades av Valérie Masson-Delmotte (medordförande i arbetsgrupp 1) under IPCC:s presskonferens:

"Rapporten bekräftar att det finns ett nästan linjärt samband mellan den ackumulerade mängden koldioxidutsläpp i atmosfären från mänskliga aktiviteter och omfattningen av framtida uppvärmning. Det handlar helt enkelt om fysik. Det betyder att det enda sättet att begränsa den globala uppvärmningen är att nå nettonollutsläpp av koldioxid på global nivå.”

Lösningen är otroligt komplex, men samtidigt förbluffande enkel. Vi är i akut behov av ett globalt samarbete samt investeringar på hittills oöverträffade nivåer för att bygga en infrastruktur för nollutsläpp över hela världen. Finansieringslösningar ger hopp och möjliggör omfördelning av kapital till affärsverksamheter som är en del av den framtid vi vill ha.

¹Källa:
IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. Tillgänglig via https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport

Dela artikeln Till spp.se