Isländska lösningar

bergskedja

Island fångade världens uppmärksamhet när begravningen av Okjökull, den första isländska glaciären som föll offer för klimatförändringarna, hölls i augusti 2019. Minnesplattan "Bréf til framtíðarinnar" (Brev till framtiden) uppmanade till förändring så att koldioxidkoncentrationen om 415 ppm inte ökar till så höga nivåer att resten av landets glaciärer går samma öde till mötes.

Konkreta klimatåtgärder
Island fångade världens uppmärksamhet när begravningen av Okjökull, den första isländska glaciären som föll offer för klimatförändringarna, hölls i augusti 2019. Minnesplattan "Bréf til framtíðarinnar" (Brev till framtiden) uppmanade till förändring så att koldioxidkoncentrationen om 415 ppm inte ökar till så höga nivåer att resten av landets glaciärer går samma öde till mötes.

Island är världens största elproducent per capita och ligger långt före exempelvis Norge som innehar andraplatsen med hälften så stor elproduktion per capita. Islands fördelaktiga geografiska läge ger tillgång till både vattenkraft och geotermisk energi. Som ett av mycket få länder i världen producerar Island 100 procent förnybar elektricitet till sina 350 000 invånare. Dessutom värms 90 procent av hushållen upp direkt med geotermisk energi. Vattenkraft står för ungefär 70 procent av elproduktionen, medan geotermisk energi står för 30 procent. Än så länge. Kortsiktiga följdverkningar av smältande glaciärer inkluderar ökad vattenkraft på grund ökad avrinning, men långsiktiga konsekvenser kan komma att bli minskade eller helt förlorade möjligheter att producera förnybar vattenkraft. Islands framtida energisystem debatteras flitigt och det råder stor osäkerhet kring hur det ska utformas beroende på resultatet av den globala uppvärmningen.

offset_609193_800px.jpg

Nytt system ska fånga in koldioxid
Climeworks är ett spännande schweiziskt företag som har använt den isländska geografin för att vända klimatförändringarna. Den 8 september öppnade världens största klimatpositiva anläggning för att fånga in koldioxid i närheten av Hellisheiðis geotermiska kraftstation på Island. Anläggningen, som heter Orca, fångar upp koldioxid direkt från luften och reducerar därigenom tidigare koldioxidutsläpp. Orca kan fånga upp 4 000 ton koldioxid per år och lagra den i berggrunden. Den isländska naturen och befolkningens beslutsamhet att bidra till att vända den globala klimatkrisen är inspirerande. Förhoppningsvis kommer den energi som läggs på klimatlösningar att hjälpa till under FNs kommande klimatkonferens (COP26) i Glasgow. Klimattoppmötet kan ge nationer över hela världen den sista knuff som behövs för att skapa samarbeten i den offentliga och privata sektorn för en framtid med nollutsläpp.

Dela artikeln Till spp.se