Lösningsbolag är framtiden för hållbara investeringar

Sunniva Bratt Slette, Hållbarhetsanalytiker

Allt fler sparare investerar i bolag som har implementerat hållbarhet i sin kärnverksamhet, så kallade lösningsbolag. Därmed bidrar de till att lösa stora samhällsproblem samtidigt som de får en bra avkastning på sin investering.

Lösningsbolag är bolag vars produkter och tjänster aktivt bidrar till att uppfylla FNs globala mål för hållbar utveckling. De ska också bidra till att utnyttja jordens resurser på ett mer klimatvänligt sätt i linje med Parisavtalet. Dessa bolag finns i många branscher och förväntas ge hög avkastning på sikt.

– För att klara de utmaningar vi står inför och för att snabbare komma framåt krävs investeringar i bolag som har produkter och tjänster med lösningar på sociala utmaningar och miljö- och klimatproblemen, säger Sunniva Bratt Slette, investeringsanalytiker i SPP Fonders Solutionsteam.

De mest hållbara bolagen

Sunniva Bratt Slette och hennes kollegor gör analyser för att hitta de mest hållbara bolagen som finns på marknaden. Lösningsbolagen sammanställs i en lösningsdatabas som kan användas av SPP Fonders aktiefonder. I dag finns det över 500 lösningsbolag i databasen. Av dem är 49 svenska.

SPP Fonder har en global aktiefond, SPP Global Solutions, som enbart består av lösningsbolag. Det kan vara stora bolag som har fördel av storlek och resurser och som får stor effekt med sitt hållbarhetsarbete eller mindre bolag med spännande produkter och tjänster. Fonden har funnits sedan 2012 och under 2020 hade SPP Global Solutions en avkastning på 20,76 % och fondens jämförelseindex en avkastning på 1,99 %*.

– Med tanke på fondens långa track record är den unik på marknaden, säger Sunniva Bratt Slette. Under de senaste två åren har det kommit ett antal konkurrerande fonder som har en liknande strategi. Vi välkomnar konkurrensen. Den betyder att större mängder kapital allokeras i bolag som bidrar till en hållbar utveckling.

SPP Global Solutions investeringsstrategi är fokuserad på fyra identifierade trender på hållbarhetsområdet: 1. Klimat. 2. Hållbara städer. 3. Hållbar konsumtion. 4. Empowerment.

Hållbara städer

I dag bor mer än hälften av jordens befolkning i stadsområden. Städer täcker 2–3 procent av världens yta men står för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen.

– Städer representerar på många sätt ett stort problem, men de är också en nyckel till lösningar som kan säkerställa att vi får en hållbar utveckling. Därför ska vi investera i bolag som bidrar till att hållbara städer byggs och upprätthålls.

Empowerment syftar på bolag som möjliggör och säkerställer digital, finansiell och hälsorelaterad inkludering av alla grupper av medborgare.

– Fördelen för spararna med en sådan här fond är att deras kapital satsas i bolag som tar ansvar för att lösa stora samhällsproblem. De kan ta del i värdeskapandet i samhället och samtidigt ha bra samvete.

Enligt Sunniva Bratt Slette kan man förvänta sig en minst lika god eller en bättre avkastning med den här strategin än andra fondstrategier.

– Om fem år tror jag att vi inte kommer prata lika mycket om hållbara investeringar längre, för de kommer vara det normala. Det onormala kommer vara fonder som inte har en hållbar strategi.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På www.sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

*Fonden har de senaste fem åren (2016-01-31—2021-01-31) avkastat 133,92 % och under samma period har fondens jämförelseindex avkastat 83,47%. Avkastning i svenska kronor, utan hänsyn till inflation. Fondens jämförelseindex är MSCI World NTR, inklusive utdelningar.

Dela artikeln Till spp.se