Nvidia

Den gröna sidan av investeringar är ofta lätt att förstå. Vi kan till exempel mäta förnybar energiproduktion och minskningar av koldioxidutsläpp - och det är lätt att se nyttan av innovationer som bidrar till förändringar inom fossiltunga industrier. Att ha sådana mätpunkter är positivt för de bolag i värdekedjan som lätt kan beskriva dem – men hur bedömer man bolag vars verksamhet inte kan definieras lika lätt? Och bolag som inte enkelt kan kategoriseras enligt ESG-faktorer som miljö eller samhälle utan kanske är aktiva inom flera sådana kategorier?

Nvidia är ett sådant bolag som vi får många frågor om. Varför Nvidia? Vad är det som gör att Nvidia platsar i SPP Global Solutions som fokuserar på hur bolag som kan bidra till att uppnå FNs globala mål? Nedan följer några aspekter som är relevanta i sammanhanget.

 1. Teknikbolag är ofta mer diversifierade och inte nödvändigtvis klassade som ”gröna” bolag eller ”ESG”-bolag. Detta innebär ofta en intressant potentiell uppsida ur ett investerarperspektiv, i synnerhet om bolagen gynnas av sådana hållbarhetstrender.

  Bolag som Nvidia och IBM är väsentliga om vi ska lyckas med en grön omställning, men bidrar också ofta till en hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv. IBM fungerar som en möjliggörare inom områden som automation, datasäkerhet och AI.

  I juli 2021 levererade Nvidia superdatorn Cambridge-1 tillsammans med samarbetspartners som AstraZeneca, Kings College London och Oxford Nanopore. De hoppas att denna superdator "kommer att göra processen att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar bättre, snabbare och billigare".

  Superdatorn representerar en investering på 100 miljoner dollar av Nvidia med fokus på artificiell intelligens – problemlösning genom att tillämpa datavetenskap på enorma mängder data.

  (UK supercomputer Cambridge-1 to hunt for medical breakthroughs | Artificial intelligence (AI) | The Guardian)

 2. Nvidia Omniverse, som finns med i Time Magazines lista över 2021 års främsta uppfinningar, utgör ett viktigt teknologiskt framsteg för alla gamers – men teknologin har även flera tillämpningsområden och är "användbar för planering av infrastruktur som vägar och byggnader, och kan även användas för att testa autonoma fordon". Det finns dessutom ännu fler användningsområden, enligt Time: "Arkitekter som Foster + Partners använder teknologin för att visualisera byggnadsdetaljer tidigare i designprocessen och BMW har byggt en "digital tvilling" av en av sina fabriker, vilket gör det möjligt för bolaget att testa mer effektiva lösningar inom monteringslinjen."

  (NVIDIA Omniverse: The 100 Best Inventions of 2021 | TIME)

  Detta är ett vanligt argument när det talas om Nvidia då varumärket är mest känt som en aktör inom PC-spelvärlden – användningen av dess teknologi inom andra sektorer och industrier är inte lika känd.

 3. En stor del av fordonsindustrin befinner sig för närvarande i en omställningsfas med ökat fokus på effektivisering och elektrifiering. Denna process samt implementeringen av nödvändig infrastruktur behöver dock gå snabbare.

  Elbilstillverkaren XPeng är det senaste tillskottet till listan över fordonstillverkare och utvecklare som nu använder NVIDIA DRIVE Orin. Denna högpresterande AI-plattform, som används för att "uppfatta den omgivande miljön, lokalisera bilen på en karta och planera och genomföra en säker rutt", har även stöd för autonom körning.

  (https://www.nvidia.com/en-us/self-driving-cars/drive-platform/hardware/)

  Andra bolag som för närvarande använder samma plattform inkluderar: Lotus, Baidu, WM Motor, Mercedes-Benz, Volvo Cars och NIO.(https://www.greencarcongress.com/2021/11/20211122-nvidia.html)


Att investera i ett bolag som Nvidia innebär givetvis exponering mot många fler områden. Vi anser dock att dock att användningen denna teknologi blir en alltmer avgörande faktor för att kunna lösa många samhällsutmaningar. Inget enskilt företag utgör hela lösningen – men Nvidia erbjuder flera viktiga lösningar och jag gillar vart det här företaget är på väg!

Dela artikeln Till spp.se