Ökad användning av mikromobilitet och gröna stadsrum

cykel

Nedstängningarna till följd av covid-19 har påverkat mänskliga rörlighetsmönster i nästan alla länder på planeten. Nu har studier av nedstängningarnas effekter börjat publiceras och i synnerhet ett fenomen har fångat forskarnas uppmärksamhet: ökad mikromobilitet samt ökad användning av offentliga grönområden.

okai-vehicles-KggN6q4k12Q-unsplash.jpg

Mikromobilitet inkluderar promenader, cykling eller användning av små elektriska transportmedel. Mikromobila lösningar och utomhusaktiviteter, som lämpar sig väl för social distansering, har ökat i popularitet för att upprätthålla mentalt och fysiskt välbefinnande men även som verktyg för att sprida ut människor och bromsa spridningen av viruset.

Forskare från norska institutet för naturforskning har publicerat en artikel om hur sociala distanseringsåtgärder i Oslo påverkade användningen av stadens grönområden under den delvisa nedstängningen. De såg bland annat att utövande av fritidsaktiviteter ökade med 291 procent under nedstängningen jämfört med ett genomsnitt under tre år för samma dagar, justerat för väderskillnader¹.

I London kom designern Helen Ilus på idén att skapa en "Greenground Map" inspirerad av stadens ikoniska tunnelbanekartor. I stället för att visa den snabbaste förbindelsen mellan tunnelbanestationer så länkar Greenground Map ihop Londons många grönområden och parker med de mest fotgängarvänliga stråken. Den fullständiga Greenground-kartan finns på webbplatsen för London National Park City.

Positive.News.png

Foto: Gavin Haines, 12 januari, 2020, ‘Tube map for walkers’ länkar samman Londons grönområden

Solutionsteamet fångade upp mikromobilitetstrenden i sin lösningsfokuserade investeringsanalys under 2020. Som ett resultat integrerades mikromobilitet som en underkategori till investeringstemat hållbara städer. Ett exempel på en aktie som introducerades i fonden Global Solutions är Giant Manufacturing. Giant tillverkar cyklar och har byggt upp ett helt ekosystem för elektriska cyklar. Det är ett innovativt bolag som var bland de första med att använda lättviktsmaterial och automatiserad produktion av cyklar. Detta innebär en rad fördelar för konsumenterna som får en bättre cykelupplevelse, lägre kostnader tack vare ökad effektivitet, lägre utsläpp i samband med transport och mindre materialåtgång i produktionen.

När en kris måste lösas tenderar nya lösningar att dyka upp. Coronakrisen har visat att människor är mer anpassningsbara till stora förändringar än vi trodde var möjligt. Normer och beteende kan förändras snabbt och förändringar i samhällsstrukturen kan implementeras lika snabbt. EU har tagit fram en ambitiös finansieringsplan mot en grön och hållbar återhämtning efter denna krävande kris som har inneburit ett stort mänskligt lidande. Förhoppningsvis kommer det att leda till förbättrade metoder för ökad social och miljömässig hållbarhet. Stadsplanering som underlättar promenader och cykling kan förbättra både folkhälsa och minska luftföroreningar, vilket i sin tur kan ge högre livskvalitet på lång sikt.

¹ Venter, Zander & Barton, David & Gundersen, Vegard & Figari, Helene & Nowell, Megan. (2020). Urban nature in a time of crisis: recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo, Norway. 10.31235/osf.io/kbdum. - Urban nature in a time of crisis: recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo, Norway

Dela artikeln Till spp.se