Tillgång till Digitala tjänster

Digitala tjänster

Nyligen tillkännagavs att Facebook bygger en 37 000 kilometer lång undervattenskabel runt Afrika för att kontinenten ska få bättre tillgång till internet, som kallas för 2Africa. Den kommer även att ansluta till Europa och Mellanöstern. Projektet kopplar samman 21 knytpunkter i 16 afrikanska länder och kommer därmed att ”bidra till fortsatt tillväxt för 4G, 5G och fast bredbandstillgång för hundratals miljoner människor”.

 
 
 
2Africa_1.jpgkälla: https://www.prnewswire.com/news-releases/2africa-a-transformative-subsea-cable-for-future-internet-connectivity-in-africa-announced-by-global-and-african-partners-301058889.html

Digital inkludering är ett viktigt undertema i SPP Global Solutions och omfattar flera av bolagen som är involverade i det här projektet, framförallt Orange och Vodafone. Ett helägt Nokia-bolag, Alcatel Submarine Networks – som också ingår i SPP Global Solutions – har fått i uppdrag att bygga själva kabeln.

Digital inkludering är en nödvändig förutsättning för att uppnå bättre tillgång till finansiella tjänster och hälsovård. Det är därmed ett bra exempel på verksamhet och bolag som vi vill investera i – bolag som har förståelse för de enorma utmaningar som finns och kan agera för att möta dem på ett lämpligt sätt.

Även om området kännetecknas av betydande utmaningar så utgör det här projektet en välkommen utveckling. Det visar dessutom på de underliggande drivkrafterna och möjligheterna inom temat Empowerment.

Det kommer att finnas utmaningar inom området framöver, men det är en välkommen utveckling och en som bekräftar vår tes kopplat till empowerment. 

Empowerment:

Empowerment_2.PNG

  • Mobiltelefonbranschen kopplar samman 3,5 miljarder människor med internet (47 procent av världens befolkning), vilket innebär att mer än hälften av världens befolkning fortfarande saknar internetuppkoppling och de möjligheter som en sådan medför.
  • 69 procent av världens vuxna befolkning har ett bankkonto medan omkring 1,7 miljarder saknar tillgång till en bank.
  • Hälften av världen saknar tillgång till grundläggande hälsovårdstjänster.
  • I låg- och medelinkomstländer är det 10 procents lägre sannolikhet att en kvinna äger en mobiltelefon jämfört med en man, vilket motsvarar att 197 miljoner färre kvinnor äger en mobiltelefon.
  • Hälften av världens befolkning är kvinnor men kvinnor utgör samtidigt hela 70 procent av världens fattiga.
  • Endast 52 procent av de kvinnor som är gifta eller i ett förhållande har möjlighet att ta helt egna beslut om sexuella relationer, användning av preventivmedel och hälsovård.
Källa:
GSMA Connected Women – The Mobile Gender Gap report 2019 (https://www.gsma.com)
GSMA – The State of Mobile Internet Connectivity 2019 (https://www.gsma.com)
Global Findex Database 2017 (https://globalfindex.worldbank.org)
UN Sustainable Development Goals (https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality)

Dela artikeln Till spp.se