Vad är en smart stad?

Cykel

Ända sedan uppkomsten av städer i Mesopotamien för tusentals år sedan har civilisationer utvecklat vad vi idag kallar infrastruktur, det vill säga anläggningar och system som gör det möjligt och i bästa fall bekvämt för många människor att bo tillsammans på en begränsad yta.

Social interaktion och hållbar tillgång till resurser är vad som har hållit samman samhällen över tid. Boken Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design av Charles Montgomery [1] beskriver hur moderna städer kan frodas genom att sätta mänskliga relationer i centrum för stadsplaneringen.

Boken presenterar ett antal tankeväckande slutsatser som baseras på olika forskningsresultat:

  1. Spontana möten = välmående: Städer bör eftersträva att skapa goda möjligheter till social interaktion. Har du någonsin tänkt på hur lätt det är att skapa utrymme och tid för att träffa vänner eller familj i din vardag? Forskning visar att bostadsområden som möjliggör positiva upplevelser i form av spontana sociala möten bidrar till att öka människors välmående.

  2. Sexton minuter är den ultimata pendlingstiden: Sexton minuter enkel väg är det ultimata pendlingsavståndet enligt de flesta människor. Denna gyllene regel för en genomsnittlig person upptäcktes av forskaren Patricia Mokhtarian.

  3. Promenadavstånd är avgörande:Ovanstående punkt är även i linje med begreppet ”15-minutersstaden”. Det används för att beskriva en stad där de flesta av våra viktigaste vardagsdestinationer och affärer går att nå inom 15 minuter genom att promenera, cykla eller åka kollektivtrafik.

  4. Långpendlare behöver fyrtio procent högre lön: En person som har en timmes pendling till jobbet behöver 40 procent högre lön för att vara lika nöjd med livet som någon som har promenadavstånd till jobbet, enligt forskarna Stutzer och Frey.

  5. Pendlingsgränsen går vid 45 minuter: Personer som pendlar mer än 45 minuter per dag löper 40 procent större risk att skilja sig jämfört med personer som pendlar mindre än 45 minuter per dag.

  6. Parkeringsplatser är en potentiell skattkista: I USA finns det åtta parkeringsplatser för varje bil. Genom att optimera parkeringskapaciteten och införa delade mobilitetslösningar är det möjligt att frigöra stora och potentiellt mycket värdefulla urbana områden, både när det gäller välbefinnande och kommersiell potential.

  7. Varierad stadsplanering förbättrar stadsbilden: Den optimala stadsbilden består av en blandning av bostadsområden, arbetsplatser, livsmedelsbutiker, parker och levande miljöer som möjliggör mingel och kulturupplevelser för olika samhällsgrupper.


Den fascinerande gemensamma nämnaren för framgångsrika städer över hela världen verkar vara öppna, välkomnande miljöer som är utformade för att stimulera social interaktion mellan människor. Vid stadsdesign bör alla invånare tas hänsyn till: människor, djur och även växter som finns eller trivs på en viss plats.

Tankarna i boken är mycket relevanta för investeringar i lösningstemat smarta städer. Ett exempel på ett bolag som integrerar social och miljömässig stadsplanering är Sekisui House som är ett av innehaven i fonden Storebrand Global Solutions. Sekisui House är en av Japans ledande husbyggare med internationell närvaro. Bolaget bygger prefabricerade trähus som är designade enligt vetenskapliga data om psykologi och mänskligt beteende för att skapa bekvämare livsmiljöer. Sekisui House integrerar hållbarhet i sina byggnadstekniker och erbjuder till exempel så kallade nollenergihus (ZEH) samt avancerad expertis om hur man bygger samhällen som tar hänsyn till det omgivande ekosystemet. I dessa projekt samarbetar bolaget med lokala partners [2].

Ett annat exempel på stadsplanering som tar hänsyn miljömässiga och sociala aspekter återfinns i affärsmodellerna som används av Accionas (bolaget finns i SPP Global Solutions). Det spanska bolaget Acciona arbetar utifrån visionen "business as UNusual" och utvecklar förnybar energi, mobilitet, gröna byggnader och lösningar för vattenrening. Avsaltning är ett särskilt intressant segment i och med att dricksvattenresurserna minskar. 

 

[1] Charles Montgomery (2013), Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design, FSG Books

[2] Sekisui House, Global Solutions, www.sekisuihouse-global.com/vision/

 

Dela artikeln Till spp.se