Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Vi har alla ansvar för att driva utvecklingen mot en mer hållbar framtid

Kristina Ensgård, styrelseordförande på SPP Fonder, om finansbranschens gröna ansvar, digitaliseringen som ett verktyg för förändring och om hur SPP Fonder arbetar för en mer hållbar framtid.

Hållbarhet har länge varit en hjärtefråga för Kristina Ensgård, både privat och professionellt. Kristina valdes nyligen till SPP Fonders nya styrelseordförande; en styrelse hon varit medlem i sedan 2008. Efter en lång och framgångsrik karriär inom försäkringsbranschen arbetar hon nu heltid som rådgivare och som styrelseordförande och -medlem i ett flertal styrelser inom försäkrings- och finansbranschen. Kristina är därför väl positionerad för att vara med och driva branschens utveckling mot en hållbarare framtid – ett uppdrag hon tar på fullaste allvar. 

– SPP Fonder har länge legat i framkant när det gäller att driva hållbarhetsarbete. Vi startade vår första nischfond helt inriktad på hållbara lösningsbolag redan 2012 (SPP Global Solutions) och gjorde ett antal fonder fossilfria 2015. Året efter lanserade vi våra PLUS-fonder som optimerar på ett antal hållbarhetsparametrar, och sedan 2019 är samtliga fonder fossilfria, berättar Kristina och fortsätter:

– Vår ambition är att vara ledande inom hållbara investeringar och vi arbetar ständigt för att utveckla våra metoder och vårt hållbarhetserbjudande för att driva utvecklingen och opinionen framåt. Alla våra fonder förvaltas med höga hållbarhetskrav i syfte att skapa mesta möjliga värde för våra sparare. Vi är övertygade om att de bolag som är rustade att möta skärpta krav på hållbarhet är de som kommer att öka mest i värde över tid.  

Att investera i framtidens bolag

Kristina och SPP Fonder använder sin position och kunskap för att påverka bolagen inom fonderna, bland annat genom bolagsstämmor och ibland genom att utesluta bolag som inte verkar för en hållbar framtid.

– Vi investerar i framtidsinriktade bolag som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär. Både ur ett miljö-, socialt och bolagsstyrningsperspektiv. Och vi undviker att investera i bolag som inte lever upp till våra satta kriterier eller är verksamma i vissa branscher eller områden som bedöms ha stora inneboende utmaningar när det kommer till hållbarhet – såsom exempelvis branscher som förlitar sig helt på fossila bränslen. 

Kristina fortsätter:

– Det är dock viktigt att visa en vilja att ställa om. Cement- och stålindustrin har exempelvis enorma utmaningar när det kommer till hållbarhet, men de jobbar aktivt med att lösa dem genom att hitta sätt att minska utsläppen. Det är de som sitter fast i användandet av fossil energi men inte försöker göra någonting åt det som vi tror kommer att förlora på det i längden. Sedan får man alltid se efter varje företag för sig och inte döma efter bransch. 

"Digitalisering och hållbarhet är begrepp som inte bara definierar vår nutid, utan helt säkert även kommer att genomsyra vår framtid"

Under sina många år inom finans och försäkring har Kristina sett hur digitaliseringen förändrat branschen både in- och utifrån. Hon anser att den transparens som digitaliseringen innebär är till gagn för både fondbolag och dess kunder.

– Digitalisering är ett verktyg för att förenkla, effektivisera och öka säkerheten i all datahantering för både oss, våra kunder och samarbetspartners. Det uppkommer fler och fler digitala kanaler för småsparare vilket innebär att vi som fondleverantör måste säkerställa att vi möter de krav som olika plattformar och distributörer har på oss vad gäller digitala gränssnitt, säger Kristina och utvecklar:

– Det är även ett centralt verktyg för att skapa transparens och effektiv kommunikation, något som blir allt viktigare. Särskilt då vi på grund av de nya regelverken – bland annat kring ESG – ser ett ökat behov av att kommunicera och skapa förståelse kring hållbarhet gentemot både kunder, samarbetspartners och myndigheter. Digitalisering och hållbarhet är begrepp som inte bara definierar vår nutid, utan helt säkert även kommer att genomsyra vår framtid. 

"Hållbarhet innebär både ekologiskt och ekonomiskt välstånd"

Kristina ser tydligt att SPP Fonder och finansbranschen i sin helhet bär på ett stort ansvar när det gäller hållbarhet. Särskilt då vi redan nu ser hur klimatförändringarna har blivit ett hot mot den finansiella stabiliteten, med extrema väderhändelser, torka och översvämningar. 

– Om vi inte kommer tillrätta med den globala uppvärmningen är risken stor att många av dagens investeringar kommer att minska i värde – och i värsta fall tappa värdet helt. Finanssektorn har en viktig uppgift att kanalisera mer kapital till hållbara investeringar i syfte att vi ska möta de globala klimatmålen. Vi kan agera som en viktig katalysator för de globala klimatmålen, men då krävs att fler sparar hållbart och en skärpt övervakning av hållbarhetsfusk – “green washing” – för att öka marknadens förtroende. 

Hon fortsätter:

– Hållbarhet innefattar både en välmående planet och ekonomiskt välstånd. För att uppnå dessa två mål måste vi sträva mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och minskad negativ klimat- och miljöpåverkan, men vi måste också förstå hur en sådan ekonomi – och det förändrade klimatet – kommer att påverka våra investeringar. Där behöver vi som fondbolag använda de verktyg som står till vårt förfogande.

Avslutningsvis går Kristina närmare in på varför hållbarhet betyder så mycket för henne på både ett personligt och professionellt plan – och varför det är så tacksamt att vara med och driva SPP Fonders hållbarhetsarbete.

– Vi har alla ett enormt ansvar för att driva utveckling mot en mer hållbar värld. Det är en ledstjärna för mig både som privatperson och i mitt arbete och jag är väldigt stolt att under de senaste 12 åren fått vara en del av SPP Fonders och Storebrands arbete inom hållbarhet. För mig handlar hållbarhet om att leva sunt och hållbart; att inte stagnera i sin egen utveckling utan se till att utvecklas och hålla sig ajour med vad som händer i världen. Både som privatperson och i mitt yrke vill jag skapa förutsättningar för att vi alla, även framtida generationer, ska kunna leva ett bra liv i en hållbar värld.

Dela artikeln Till spp.se