Att få med de ej uppenbart miljöengagerade i klimatarbetet ökar takten dramatisk

Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder

Den 22 april står USA och Joe Biden värd för ett internationellt toppmöte med representanter från flera av världens största ekonomier. Målsättningen är att öka ambitionen inom det globala klimatarbetet och även takten mot en värld med nettonollutsläpp av växthusgaser. "Många längtar efter en återgång till det normala efter pandemin men då är det viktigt att påminna sig om att det inte är en omstart till det som var som krävs utan en långsiktigt hållbar nystart".

Att USA återigen finns med vid förhandlingsbordet och visar globalt ledarskap är oerhört viktig. USAs agerande påverkar inte bara utvecklingen inom det egna landet utan också globalt. För att uppnå extraordinära resultat behöver världens tongivande ekonomier ta sitt ansvar och visa vägen. Vi behöver extraordinära insatser och lösningar. Många längtar efter en återgång till det normala efter pandemin men då är det viktigt att påminna sig om att det inte är en omstart till det som var som krävs utan en långsiktigt hållbar nystart, säger Åsa Wallenberg vd, SPP Fonder.

Den goda nyheten är att många av lösningarna redan finns på plats, även om de måste skalas upp och rullas ut i betydligt större omfattning än vad som görs idag. Bland annat förväntas investeringarna i förnybar energi att öka drastiskt under de kommande åren, vilket är fantastiskt.

Enligt Åsa är de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen, utöver det kritiska läget för klimatet, mer omfattande regleringar, kostnadsbesparingar samt stora ekonomiska möjligheter att bygga framtidens ekonomi.

Det uppmuntrar till innovation och utveckling av nya tekniker som kan minska utsläppen och bistå i kampen mot klimatförändringarna. Att få med sig även de inte uppenbart miljöengagerade i det globala klimatarbetet ökar takten dramatiskt. Då är det fler krafter som drar mot samma håll även om incitamenten ser olika ut.

KAPITALETS MAKT – FINANSBRANSCHEN HAR FORTSATT EN CENTRAL ROLL

De senaste årens larm om alltmer akuta klimatutmaningar har till slut satt agendan för den globala ekonomin och politiken. Även den pågående coronapandemin har varit en katalysator och väckarklocka för att öka takten i den gröna omställningen. Det är inte längre någon tvekan om att det nu ställs helt nya krav på framtidens bolag. Inte minst inom finansbranschen.

Omställningen till en hållbar global ekonomi har definitivt inletts även om det fortfarande är långt kvar till målet. När bolag och affärsmodeller utmanas visar det sig att mycket kan hända relativt snabbt, inte minst inom finanssektorn. Tidigare var hållbara investeringar en nischmarknad men nu är tillväxten inom det här segmentet dubbelt så hög som för branschen som helhet. Flera hållbara fonder har dessutom visat sig prestera bättre och har dessutom lägre avgifter i genomsnitt, fortsätter Åsa och tillägger:

Vi har arbetat med hållbarhet i snart 30 år och det är egentligen först de senaste åren som jag sett ett rejält skifte inom finansbranschen och vilken effekt det då får. Det visar verkligen vilken makt kapitalet har som katalysator för förändring. De senaste åren har finansmarknaden dessutom skiftat fokus från att i huvudsak undvika och exkludera bolag till att i stället fokusera på vilka bolag som man bör investera i för att vara en del av lösningen.

Åsa ser en enkel orsak till den monumentala förändringen.

- Det finns inte någon motsättning mellan hållbarhet och vinst och det ser alla. Hållbarhet har i stället vunnit ekonomisk mark. Där man hittar vinst hittar man även nya entreprenörer och hållbara affärsmodeller.

Dessutom har den här utvecklingen fått stöd av alltmer omfattande regelverk som styrmedel vilket också främjar omställningen. Vi ser tydligt att det som brukade vara en fråga om etik har blivit en affärsmöjlighet. De bolag som är mest resurseffektiva och bäst på att anpassa sin verksamhet till en hållbar agenda är också de som är mest lönsamma på sikt. Och om vi har lärt oss en sak under det senaste året så är det väl ändå att, för att citera miljökrigaren Björn Stigson: "Business cannot succeed in societies that fail". Hållbar utveckling är helt centralt för att samhällen och ekonomier ska fungera.

 

Dela artikeln Till spp.se