Framtiden är där vi befinner oss

Shoka privatekonom

Pandemin har snabbspolat digitaliseringen och svängningarna på marknaden det senaste året har varit många och stora – något som bidragit till en ökad medvetenhet kring smart sparande. Vi har träffat Shoka Åhrman, sparekonom på SPP Fonder, för att prata om psykonomi, ekonomisk trygghet och vikten av transparens och hållbarhetstänk hos finansiella institutioner.

Shoka Åhrman erkänner att hon själv hade en något annorlunda introduktion till sparande då hon uppmuntrades köpa aktier av sin pappa redan vid 15 års ålder. Idag, tjugofem år senare, är hon en folkkär och etablerad sparekonom och författare med utbildning från Handelshögskolan och en gedigen erfarenhet från finansbranschen. Efter femton år som privatekonom på bank har Shoka nu tagit steget till SPP fonder som sparekonom och pensionsspecialist.

– Mitt driv har alltid legat i kommunikation och folkbildning; att få varje sparare att känna ett självförtroende i sitt sparande och inte gömma huvudet i sanden på grund av en upplevd komplexitet. På SPP Fonder har jag möjlighet att bilda och påverka en bredare publik än när jag enbart arbetade med privatekonomi. Det finns även en enorm kompetens och erfarenhet på bolaget, och det finns många chanser till utveckling och utbyte av kunskap. 

Psykonomi och rädslan för sparandets komplexitet
Förutom kommunikation har Shoka även ett intresse för psykonomi, även kallat psykologisk ekonomi eller beteendeekonomi, något hon skrivit mycket om i sina böcker Medveten ekonomi – en vardag med guldkant (skriven tillsammans med juristen Frida Treschow) och Så blir du rik i den digitala ekonomin

– Många upplever en motvilja och ibland rädsla gentemot sparande och ekonomi, på grund av en överdriven uppfattning om ämnets komplexitet. Det kan gälla både privatsparare och ekonomichefer. I mina böcker går jag mer in på djupet kring psykologin bakom denna rädsla, men nu jobbar jag även för att kommunicera med sparare på ett sådant sätt att rädslan blir mindre. Alla vill ju spara, tjäna pengar och fatta sunda ekonomiska beslut. Därför är transparens så viktigt. Både när det gäller avgifter och hållbarhet. 

Hållbarhet, transparens och låga avgifter
SPP Fonder var ett av de första fondbolagen i Sverige som genomgående arbetat med långsiktig hållbarhet. Dessutom i kombination med att erbjuda marknadsmässigt låga avgifter. Shoka menar dock att man inte ska stirra sig blind på avgifterna i sig, utan att tillit och transparens är två minst lika viktiga nyckelord:

– Självklart förstår jag intresset för låga avgifter, särskilt när det gäller sparande på lång sikt, såsom pensionssparande. Då kan det handla om att pengarna ska växa över flera decennier, vilket gör att man kan spara en ansenlig summa på låga avgifter. Sen tycker jag inte att avgifter bör vara det enda man fokuserar på: kompetensen på bolaget som förvaltar ditt kapital är också enormt viktig. Har du inte kompetens eller stöd när du sitter i förhandling, som individ eller organisation, spelar det ingen roll om avgifterna var låga. Det handlar om trygghet, och man kan inte köpa trygg kompetens för noll i avgift, säger Shoka och fortsätter:

– SPP Fonder har även länge jobbat med hållbarhet och transparens i avgifterna. Det blir mer och mer viktigt för verksamheter att vara ekologiskt hållbara i sitt vinstdrivande. Därför är det viktigt att se vad avgifterna går till. Hos oss gäller transparens både när det kommer till avgifter och hur hållbart ditt sparande är. Om du klickar in dig på din pensionsfond så kan du direkt se dina koldioxidutsläpp och försäkra dig om att du faktiskt investerar i en hållbar riktning utifrån miljömässiga, etiska och sociala faktorer. 

Shoka menar på att transparenta och hållbara pensionsfonder inte bara är fördelaktigt för den som sparar till sin egen pension, utan även för en arbetsgivare som vill erbjuda en extra attraktiv och långsiktig förmån:

– Det visar på att företaget bryr sig om sina anställda, både i nuet och i framtiden. Under löneförhandlingen kanske arbetsgivaren inte kan erbjuda den anställda exakt den löneförhöjning de hoppats på, men istället kan de visa att de satt undan si och så många tusenlappar till dennes pension, och informera om att det är gjort på ett miljömässigt hållbart sätt. Sedan arbetar vi inte enbart med grön hållbarhet: även faktorer såsom socialt ansvar och jämställdhet är något vi alltid tar ställning till i våra fonder. Arbetet med hållbarhet och ansvar genomsyrar hela vår organisation.

Framtiden fortsatt präglad av digitalisering och hållbarhet 
Under intervjun kommer vi in på hur sparande kan komma att förändras i framtiden, och Shoka tror att trenderna framöver kommer vara ungefär desamma som de är idag.

– Framtiden är där vi befinner oss. Vi har snabbspolat digitaliseringen i samband med pandemin, och alltmer sker digitalt. Det uppkommer fler och fler digitala kanaler för småsparare och även arbetsplatser har blivit allt mer digitala. Vi ser även ett skifte i vart kapitalflödet går: mot hållbara investeringar och så kallade lösningsbolag – bolag som arbetar med lösningar på våra gemensamma hållbarhetsutmaningar. Digitalisering och hållbarhet är begrepp som inte bara definierar vår nutid, utan även kommer att genomsyra vårt framtida, förhoppningsvis gröna, samhälle. 

Dela artikeln Till spp.se