Andreas Poole

Senior fondförvaltare

Andreas Poole är senior fondförvaltare och arbetar i Index/kvant-teamet, som förvaltar våra indexnära fonder, indexnära Plus-fonder och faktorfonder. Andreas började på Storebrand Asset Management 2008. Innan dess arbetade Andreas för Data Nova (3 år)och TietoEnator (1 år). Han har en MSc (NTNU, 2003), magisterexamen i företagsekonomi (NHH, 2008) samt kurser i statistik och dataanalys universitet i Oslo.

Andreas Poole