Utvalda nyckeltal för våra ränte- och företagsobligationsfonder

Nedan presenteras en sammanställning över några utvalda nyckeltal för våra räntefonder. Siffrorna uppdateras varje månad.