Åsa Wallenberg

VD

Åsa Wallenberg är Storebrand Fonders VD och fondchef i Storebrand Asset Management. Rankad som en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste driver Åsa på klimat- och hållbarhetsfrågorna i den svenska finansbranschen. Finansmarknaden har en helt avgörande roll i den omställning som krävs och Åsa menar att det behövs en större helhetssyn i arbetet med hållbara investeringar då de olika delarna inom ESG är tätt sammanlänkade och beroende av varandra. Alla tillgängliga verktyg i hållbarhetsarbetet behövs för att uppnå bästa resultat och den omställning som inte kan vänta.

Åsa Wallenberg