Kristian Håkansson

Produktchef

Kristian Håkansson är Storebrand Fonders produktexpert som arbetar för att få till innovativa och hållbara fonder. Kristian vill se en ännu snabbare omställning till ett koldioxidsnålt samhälle och vill få uppmärksamhet på kapitalets makt till förändring. Kristian är utbildad på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har sedan år 2000 innehaft olika positioner inom kapitalförvaltningsområdet.  

Kristian Håkansson