Utmärkelser och index

Storebrand har under flera år mottagit ett flertal utmärkelser. Vi har under åren även placerat oss på prestigefyllda index och klättrar stadigt. Index är bra mått på hur vi står oss i förhållande till andra och ger oss viktiga indikationer på vilka processer vi behöver förbättra och utveckla i vår verksamhet. Nedan ser du några, en fullständig lista finns på Storebrand