Gröna obligationer

Omfattande klimatförändringar som följd av människans utsläpp av växthusgaser är en av vår tids största utmaningar. Om vi ska lyckas bromsa temperaturökningen på jorden måste alla bidra. Men få kommer vara beredda att ta notan om det inte finns pengar att tjäna. Nu finns det det!