Våra dialoger

Storebrand Fonder för dialog med bolag för att påverka bolagens praxis i hållbarhetsfrågor. Vi för dialoger både i egen regi där vi har den direkta kontakten med bolagen, eller via olika samarbetsinitiativ och investerarkoalitioner där vi gemensamt stöttar dialoger med bolag via vårt samlade kapital.

Här kan du följa våra dialoger för samtliga våra fonder eller välja en speciell fond. Dialoger är uppdelade i miljö, sociala faktorer eller bolagsstyrningsfrågor. Vi delar även in dem i ämnen och vilka av de globala målen som dialogerna går mot.