Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Aktuellt & Nyheter för 2022

 • 2022-11-11 - Marknadsrapport november 2022
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2022-09-20 - Försenade kurser
 • På grund av ett tekniskt problem blev kurssättningen för måndagen den 19 september försenad.  

   

 • 2022-09-16 - Kundbrev med begäran om uppdaterade kunduppgifter
 • Vi på Storebrand Fonder har till berörda kunder skickat ut ett kundbrev och begärt in uppdaterade kunduppgifter. Detta är för att vi som fondbolag ska uppfylla kraven på god kundkännedom.

 • 2022-08-31 - Halvårsredogörelse 2022
 • Storebrand Fonders Halvårsredogörelse 2022.

 • 2022-08-03 - Tekniska problem - försenade kurser
 • Försenade kurser

  På grund av ett tekniskt problem blev kurssättningen för måndagen den 19 september försenad.

   

   

 • 2022-07-11 - Ägarstyrningsrapport 2021
 • Nu har vi sammanställt Storebrand Fonders Ägarstyrningsrapport för 2021. I rapporten beskriver vi vårt arbete med ägarfrågor. 

 • 2022-05-09 - Kundbrev SPP Fonder byter namn
 • Den 7 juni 2022 kommer SPP Fonder att genomföra ett byte av bolagsnamn från SPP Fonder AB till Storebrand Fonder AB. Bolaget kommer att ha kvar samma organisationsnummer (556397-8922) som tidigare.

 • 2022-04-08 - Årsberättelse inklusive uppföljning hållbarhet
 • SPP Fonders Årsberättelse 2021 inklusive uppföljning hållbarhet.

 • 2022-03-25 - Uppdatering med anledning av kriget i Ukraina
 • Kriget är nu inne på sin fjärde vecka. Vi möts dagligen av bilder om mänskligt lidande, civila offer och människor på flykt för sina liv. Det är fortsatt en mycket oroande och osäker situation som kommer att få långtgående effekter på världssamfundet vars omfattning vi idag inte vet vidden av. 

 • 2022-03-08 - Best Fixed Income House: Storebrand/SPP Fonder
 • Vid årets prisutdelning tog Storebrand/SPP Fonders ränteteam för tredje gången på fyra år hem förstapriset i kategorin "Best Fixed Income House".

 • 2022-03-01 - SPP Fonder exkluderar ryska företag
 • Med anledning av den upptrappade situationen i Ukraina har Storebrand/SPP Fonder idag beslutat att frysa samtliga ryska investeringar och sälja sig ut ur Ryssland.

 • 2022-02-24 - Eskalerade läget i Ukraina – vi följer händelseförloppet
 • Vi ser allvarligt på den eskalerande konflikten i Ukraina. Det är anledning till djup oro över situationen och inte minst över det mänskliga lidandet för de drabbade i regionen. Eskaleringen kan också få långtgående konsekvenser för världssamfundet och världsekonomin.

 • 2022-02-23 - Med anledning av Ukrainakrisen
 • Det råder fortsatt stor osäkerhet kring situationen i Ukraina och vi ser allvarligt på det eskalerade läget. Vi arbetar löpande med att identifiera potentiella risker och hot mot vår verksamhet och våra kunders tillgångar.

 • 2022-01-19 - Nytt år och nordiska ambitioner
 • Trots ännu ett år präglat av COVID, var det ett bra år för SPP Fonder med nettoflöden om 14,9 mdkr ackumulerat 2021, vilket motsvarar 7,6 % av de totala nettoflödena på den svenska fondmarknaden. Flödena, tillsammans med en stark marknadsutveckling under året, ger ett förvaltat kapital på drygt 355 mdkr SEK och marknadsandel på 4,9 %.

 • 2022-01-05 - Nya ränteförvaltare
 • Storebrand (Sverige) stärker förvaltarteamet med två nya kollegor och Gustaf Linnell tar över som ny chef.

Se även