Aktuellt & Nyheter för 2023

 • 2023-09-19 - 2023-09-18 - Storebrand Fonder i topp bland de 100 största europeiska fondbolag
 • Bland de 100 största fondbolagen i Europa kommer Storebrand Fonder i topp på flera områden i Morningstars analys. När det kommer till hållbarhet lyckas ännu fler välkända fondbolag för svenska investerare ta sig in på listan, men i topp hittar vi även här Storebrand Fonder. 

 • 2023-09-07 - Marknadsrapport september 2023
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2023-08-30 - Halvårsredogörelse 2023 - Storebrand Fonder
 • Storebrand Fonders Halvårsredogörelse 2023.

 • 2023-08-29 - 2023-08-29 - Post till Storebrand Fonder under vecka 34
 • Post till Storebrand Fonder under vecka 34

  Det har kommit till vår vetskap att en postförsändelse inte har nått vår adress under torsdagen 24 augusti.

  Om du skickat brev till Storebrand Fonder under vecka 34 kontakta gärna oss för att säkerställa att vi mottagit ditt brev.

   

  Kundservice

  Telefon: 08-614 24 50
  E-post: info@storebrandfonder.se
  måndag-fredag: 09:00-16:00

 • 2023-07-06 - Marknadsrapport juli 2023
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2023-06-12 - Storebrand Fonders Ägarstyrningsrapport 2022
 • Nu har vi sammanställt Storebrand Fonders Ägarstyrningsrapport för 2022. I rapporten beskriver vi vårt arbete med ägarfrågor.

 • 2023-06-08 - Marknadsrapport juni 2023
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2023-05-23 - Mia Nyberg blir ny VD på Storebrand Fonder
 • Mia Nyberg blir ny VD på Storebrand Fonder. Mia har varit verksam i bolaget under snart två års tid och kommer närmast från rollen som COO. Hon har lång och gedigen erfarenhet från finansbranschen, från bland annat Nordea och Skandia. Mia har också arbetat med affärsutveckling och förändringsledning både i linjen och i konsultrollen.

 • 2023-05-05 - Marknadsrapport maj 2023
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2023-04-25 - Årsberättelse 2022
 • Storebrand Fonders Årsberättelse 2022 inklusive uppföljning hållbarhet SFDR

 • 2023-04-07 - Marknadsrapport april 2023
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2023-03-16 - Årets Fondbolag 2022 - Storebrand Fonder
 • Storebrand Fonder är utsedda till Årets fondbolag av Söderberg & Partners.

  För tredje gången utses Storebrand Fonder till Årets Fondbolag av Söderberg & Partners med motiveringen att "Storebrand utses till årets fondbolag 2022. Storebrand har ett brett utbud av fonder inom olika tillgångsslag, investeringsstilar och regioner. Stor hänsyn tas till ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsanalys utgör en central och integrerad del i förvaltningen, där bolaget länge legat i framkant. I vår fondanalys har bolaget presterat stabila resultat över tid inom både avkastning och hållbarhet, med flera gröna betyg."

 • 2023-03-10 - Marknadsrapport mars 2023
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2023-02-07 - Marknadsrapport februari 2023
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2023-01-09 - Marknadsrapport januari 2023
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2023-01-09 - Ny dokumentation för fonderna per 1 januari 2023
 • Vid årsskiftet träder nivå 2 av regelverket EU SFDR (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) i kraft. Det innbär att en del av en fonds rapportering och dokumentation kommer att förändras. Här kommer en översikt vad det innebär.

 • 2023-01-09 - Nya fondfaktablad från den 1 januari 2023
 • Från den 1 januari 2023 byter vi ut de befintliga fondfaktabladen till nya faktablad, PRIIPs Kid (”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”). De nya Priip-faktabladen ersätter de tidigare fondfaktabladen.

 • 2023-01-06 - Faktablad publicerade
 • Uppdatering 2023-01-06 Faktablad publicerade.

  (Tidigare nyhet 2023-01-02 - Tekniska problem faktablad).

  Vi informerade den 2 januari om tekniska problem som innebar att vi inte kunde publicera faktablad för fonderna på vår hemsida. Den 6 januari fanns faktablad återigen publicerade på hemsidan. Vi beklagar det inträffade.