Remissvar på "Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem"

2018-02-08

Remissvar på Finansdepartementets Promemoria "Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem"

SPP Fonder har lämnat synpunkter på Finansdepartementets Promemoria "Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem". Synpunkterna är ett tillägg till remissyttrandet från Fondbolagens Förening där SPP Fonder är medlem. Synpunkterna är ett komplement till de branschgemensamma argument som kommer från Fondbolagens Förening och som SPP Fonder ställer sig bakom.

Läs remissvaret