Marknadsrapport februari 2018

2018-02-08

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 

I månadens marknadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Flyttat fokus från penningpolitik till finanspolitik i USA. Skattereformen bidrar tillförbättrade tillväxtutsikter
  • De globala räntorna fortsätter att stiga vilket ökar sannolikheten för lägre obligationsköpav centralbanker och en stark makrobild
  • Dollarfallet fortsätter trots en ökande ränteskillnad mellan USA och resten av världen

Läs marknadsrapport februari