SPP Global Topp 100 byter namn till SPP Global Solutions

2018-02-27

SPP Fonder ändrar fondbestämmelserna i SPP Global Topp 100 samt byter namn på fonden till SPP Global Solutions.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information. De ändrade fondbestämmelserna för SPP Global Topp 100 gäller från 2018-02-07. Fondens placeringsinriktning och risknivå kommer att vara oförändrade.

Läs om alla förändringar i kundbrevet