Marknadsrapport mars 2018

2018-03-09

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 

I månadens rapport kan du bland annat läsa om:

  • Tilltagande marknadsoro på grund av risken för ekonomisk överhettning och därmedstigande inflation efter Trumps reformer
  • Ökat budgetunderskott i USA bidrar till förväntningar om större underskott i bytesbalansenoch därmed en svagare dollar
  • Balansen mellan tillgång och efterfrågan på statsobligationer påverkas också av Trumps reformer

Läs marknadsrapporten mars