Vi lanserar klimatsmart Europafond

2018-03-16

För snart två år sedan lanserade SPP Fonder ett Pluskoncept med fossilfria fonder. Sedan start har fonderna attraherat över 13 miljarder kronor. Nu utökas familjen med SPP Europa Plus.

- Efterfrågan på ytterligare klimatsmarta sparprodukter har varit stor. Framför allt från institutionella kunder. Därför är det glädjande att vi nu kan erbjuda även en fossilfri Europafond. Genom att placera i en Europafond får kunden också en bredare riskspridning på sitt sparande än exempelvis i en lite snävare Sverigefond, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

Kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier med indexfondens fördelar 
I Pluskonceptet ingår SPP Global Plus, SPP Sverige Plus, SPP Tillväxtmarknad Plus och nu SPP Europa Plus. Fonderna är indexnära, samtidigt som de integrerar hållbarhetsaspekter och inte investerar i bolag som utvinner eller distribuerar fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver. 

Läs hela pressmeddelandet