Marknadsrapport april 2018

2018-04-09

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månads rapport kan du bland annat läsa om:

  • Marknadsfokus flyttas från inflation till protektionism, samt från valutakrig till handelskrig.
  • USA:s handelskrig mot Kina trappas upp markant. Hittills är konsekvenserna för tillväxten dock begränsad.
  • Risk finns för ytterligare eskalering efter motåtgärder och potentiella finansiella hämndåtgärder.

Läs marknadsrapport april