”Kapitalets makt” – en eftermiddag fylld med nya insikter

2018-05-15

Klimatförändringarna är en av vår tids största frågor och utmaningar och som kapitalförvaltare har SPP Fonder/Storebrand en stor och viktig roll i den allt mer brådskande omställningen. Vi måste helt enkelt bli bättre på hållbara investeringar om vi ska nå FN:s globala klimatmål.

I samband med Klimatriksdagen som hölls på Stockholms universitet – ett partiobundet event under två dagar i början av maj – bjöd SPP Fonder/Storebrand in kunder och samarbetspartners till att delta i seminariet ”Kapitalets makt”.

Under fredagseftermiddagen fick åhörarna ta del av olika perspektiv, via talare och panelsamtal, på hur kapital och sparande påverkar klimatet och hur var och en av oss kan gå till väga för att spara klimatsmart.

Åsa Wallenberg, vd på SPP fonder, inledde seminariet med att berätta mer om hållbart sparande ur SPP:s perspektiv:

-          SPP Fonders val, att aktivt placera fonder i bolag som har hållbarhet på agendan, blir automatiskt en viktig maktfaktor. Att spara hållbart är ett enormt kraftfullt verktyg för att vi ska få se den positiva utvecklingen som vi faktiskt vill ha och behöver.

 SPP/ Storebrand har arbetat systematiskt med hållbarhet i över 20 år och enligt Åsa Wallenberg krävs insikter, kompetens och data för att lyckas.

-          Genom att spara i framtidsinriktade bolag som integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär, blir SPP Fonder en bättre kapitalförvaltare. Det är också något som våra kunder kräver – att frågan tas på största allvar. I och med att vi är en av Nordens största kapitalförvaltare har vi också ett samhällsansvar att placera kapital i de bolag som driver samhällsutvecklingen i rätt riktning.

Karl-Henrik Robért, professor i strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola, har forskat kring hållbar utveckling i decennier.

För seminariets åhörare berättade han mer om det 400 sidor långa temanummer av tidskriften Journal of Cleaner Production (världens ledande tidskrift inom området hållbar utveckling ) som han tillsammans med kollegor och internationella forskare sammanställt under tre år.

I temanumret publicerades den internationella frontlinjen i strategisk planering för hållbarhet – en ny vetenskap som enligt Karl-Henrik Robért är på frammarsch och som hjälper ledare att integrera alla aspekter av samhällets komplexa hållbarhetsutmaning till vinnande systematisk strategi.  

-          Vi kan inte längre prata om världsproblem som klimatet och fattigdom för sig, och hoppas att världens ledare får ihop det. Lösningen ligger istället i hur vi får till dessa delar till ett strategiskt perspektiv. 

I panelsamtalet lade Frida Arevik, engagerad inom Fossil Free Sverige, stor vikt vid  kampanjen ”Divestera AP fonderna”, som aktivt arbetar för att Sveriges allmänna pensionsfonder ska innehålla fossilfria investeringar.

-          I regeringens vårbudget formulerades det att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland men det förutsätter också att finanserna går åt samma håll. Vi kan inte fortsätta att investera på samma sätt som tidigare i fossila bränslen. 

-          Den totala summan av AP-fondernas globala investeringar är 36 miljarder – därför är ett ställningstagande och en stigmatisering mot fossila bränslen, vapen och barnarbete väsentlig. Det skulle ge ringar på vattnet globalt.

Seminariets avslutade med en uppmaning från Åsa Wallenberg till åhörarna, vad de aktivt kan göra för att uppnå FN:s globala klimatmål:

-          Se över ditt sparande – att spara hållbart i SPP är enkelt, eftersom transparens är nyckeln. Då alla SPP:s fonder är tydligt märkta med en hållbarhetsnivå, är det lätt att göra ett medvetet och bra val.