Information om GDPR och uppdaterad Integritetspolicy

2018-05-23

Vi värnar om din personliga integritet. Du ska alltid känna dig trygg när vi använder dina personuppgifter. Vi vill genom vår Integritetspolicy visa hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) att gälla. Den syftar till att stärka säkerheten och skyddet för personuppgifter. GDPR ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL).   

Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkra att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss.

Läs vår uppdaterade Integritetspolicy för att veta om hur vi behandlar dina personuppgifter.

SPP Fonders Integritetspolicy