Fokus våren 2018 - Globala mål integreras i hållbarhetsanalysen

2018-06-08

Fokus är vårt magasin för att tydliggöra vårt fokus på hållbarhet och varför hållbarhet är en viktigt del i vår investeringsprocess. I vårens nummer presenterar vi bland annat hur vi arbetar med att integrera de 17 globala målen i vår hållbarhetsanalys. Vi beskriver vikten av jämställdhet i bolagen för en lönsam verksamhet och även på hur man bygger en klimatsmart stad.