Marknadsrapport juli 2018

2018-07-09

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månads rapport kan du bland annat läsa om: 

  • Oron för ett handelskrig kvarstår från första halvåret och den fallande kinesiska valutan ger upphov till ökade spekulationer.
  • USAs valuta fortsätter att stärkas på grund av en divergerande makroekonomisk utveckling samt en penningpolitik som skiljer sig från mängden.
  • ECB förlänger obligationsköpen med ytterligare tre månader, men förväntar sig att avsluta dem i december.

Läs marknadsrapport juli 2018