En rapport om hur vattentillgången kommer att påverka oss i framtiden

2018-09-06

I rapporten “Maneuvering towards a water safe future”, som vi har varit med och tagit fram, får du en fördjupad bild av vattenfrågan. Rapporten innehåller också konkreta råd för företag, som vill bidra till en hållbar vattenutveckling.

Tillsammans med den norska organisationen the Norwegian Church Aid har SPP/Storebrand gjort en omfattande kartläggning av hur vattentillgången kommer att påverka människor, företag och samhället i stort.

I våra investeringar arbetar vi aktivt med riskerna som finns kopplade till vattenbristen. Vi är övertygade om att det är en nyckel till att säkra både hållbar utveckling och god avkastning. Vi vet också att just vatten är en stor kunskapslucka för många.

Rapporten “Maneuvering towards a water safe future” sammanfattar och vägleder genom vattenfrågans viktigaste utmaningar och möjligheter, för att ge fler företag de verktyg som behövs för att påbörja och utveckla sitt hållbarhetsarbete inom vatten.

Läs och ladda ner rapporten “Maneuvering towards a water safe future”