Marknadsrapport september 2018

2018-09-10

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månads rapport kan du bland annat läsa om: 

  • Det är 10 år sedan finanskrisen. Återhämtningen har gått sakta, vilket är ett argument för
    att tillväxten kan komma att fortsätta.

  • Handelskrigen fortsätter att eskalera. USA förväntas införa ytterligare tullavgifter för varor värda 200 miljarder dollar, medan Kina måste ta till andra motåtgärder.

  • Oron på tillväxtmarknaderna ökar, med en försvagning av allt fler valutor som troligtvis
    dragit med sig den svenska kronan.

Läs marknadsrapport september 2018