Två fonder byter namn

2018-09-19

Den 19/9 byts namnet på två av våra fonder.

SPP Tillväxtmarknad Plus byter namn till: SPP Emerging Markets Plus.

SPP Penningmarknadsfond byter namn till: SPP Korträntefond.

- Namnändring av SPP Penningmarknadsfond är en följdeffekt av nytt regelverk i form av Penningmarknadsförordningen men påverkar inte fondens placeringsinriktning i praktiken. Vi arbetar också kontinuerligt med att anpassa våra fonder både vad gäller namn, hållbarhet och placeringsinriktning för att möta konkurrensen på marknaden, säger Kristian Håkansson, Produktchef på SPP Fonder.

Du kan läsa mer om vår fondändringar under fondhändelser.