Marknadsrapport oktober 2018

2018-10-05

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månads rapport kan du bland annat läsa om: 

  • Den amerikanska centralbanken Fed höjde styrräntan för åttonde gången i rad i september och fler höjningar är att vänta.

  • Handelskriget mellan USA och Kina går troligtvis in i fas tre, där alla kinesiska importvaror kommer att beläggas med tull.

  • Oljepriserna steg till den högsta nivån sedan 2014, vilket pressar upp den globala inflationen utan att påverka centralbankerna särskilt mycket.

Läs marknadsrapport oktober 2018