Vi lanserar fossilfri faktorfond - SPP Global Multifactor Plus

2018-10-24

Faktorfonder har blivit mycket populära de senaste åren. Även efterfrågan på fossilfria fonder har haft en stark tillväxt, inte minst SPP Fonders egna. Nu lanseras en kombination av de båda fondtyperna- en fossilfri faktorfond.

Vi är övertygade om att det här är ett vinnande koncept. Faktorfonder är attraktiva i sig. Att fonden i tillägg är fossilfri kommer att göra den än mer eftertraktad av våra kunder, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

Den senaste IPCC rapporten som presenterades tidigare i oktober visade att det fossila fotavtrycket måste ned radikalt på global nivå för att vi ska klara åtagandena från klimatmötet i Paris.

-Att som sparare kunna vara en del av lösningen, istället för problemet, blir ett allt viktigare ställningstagande, samtidigt som du sparar i en bra och prisvärd produkt.

Fyra vinnande faktorer
SPP Global Multifactor Plus är en faktorfond, även kallad smart-beta fond. Varje faktor bygger på en välformulerad tes om vad som utmärker urvalet och vad faktorn ska bidra med i fonden. Faktorerna är; momentum, värde, storlek och volatilitet*.

- Man kan säga att fonden är ett mellanting mellan en aktiv och en passiv fond, där aktiviteten framförallt ligger i hur förvaltaren systematiserar sitt urval av bolag. Vad gäller branscher och geografiska regioner följer fonden sitt jämförelseindex. 

Läs hela pressmeddelandet om SPP Global Multifactor 

*) Tesen för momentum är att aktier som utvecklats bättre än snittet fortsätter att utvecklas bra, värde att lågt värderade aktier utvecklas bättre än högt värderade, storlek att företag med lågt marknadsvärde i genomsnitt har högre avkastning än de med högt och volatilitet att aktier med lägre prissvängningar ger högre riskjusterad avkastning än aktier med kraftiga svängningar.