Hållbarhetsrapport 2018

2018-11-08

Idag presenterar vi vår Hållbarhetsrapport 2018. En sammanställning hur vi integrerar hållbarhet i alla olika delar i vår verksamhet.

Fler vill ha mer information om hållbarhet. SPP Fonders nya hållbarhetsrapport är ett led i att möta det behovet.

-Den här versionen ger en övergripande beskrivning av vårt hållbarhetsarbete och är ett första steg för oss att kunna möta ökade krav på rapportering. Nästa år hoppas vi kunna gå ännu längre, rapportera mer detaljerat och på fondnivå, säger Anna Östman, marknadsansvarig SPP Fonder, som ansvarat för att ta fram rapporten.

 

Läs SPP Fonders Hållbarhetsrapport 2018