SFEI 2018: Fondexperter tror på nordamerikanska aktier

2018-12-03

I 2018 års SFEI-rapport (Svenskt Fondexpertindex) som ges ut av SPP/Storebrand rankar fondexperter hos olika fondbolag Nordamerika som främsta börsregion under de kommande 12 månaderna medan råvarutunga Östeuropa hamnar sist. Fondexperterna är samtidigt i princip eniga om att den svenska minusräntan är borta om tolv månader.

SFEI 2018_webben.png

– Att Nordamerika rankas främst är något förvånande med tanke på bland annat USAs handelskrig med Kina och avtagande effekter från president Trumps skattesänkningar. Europa påverkas bland annat av Brexit och många tillväxtmarknader pressas av svaga råvarupriser, säger Lars Pettersson, försäljningschef på Storebrand Asset Management i Sverige/SPP Fonder.

Hållbara investeringar allt viktigare
Årets SFEI-rapport visar att hållbara investeringar tas på allt större allvar. 70 procent av fondexperterna svarade att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy, vilket är en kraftig ökning från i fjol. 9 av 10 förväntar sig dessutom att hållbarhetsaspekten kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Gröna obligationer tycks dessutom ha befäst sin position och används nu av 40 procent av de svarande, en fördubbling jämfört med 2017.

Läs hela pressmeddelandet om SFEI 2018 

Läs hela SFEI 2018-rapporten på www.sfei.se