Marknadsrapport februari 2019

2019-02-11

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månads rapport kan du bland annat läsa om:

  • Minskad oro för recession på marknaderna samtidigt som en räntepaus gradvis prisas in i värderingarna 

  • Fortsatt nedjusterade tillväxtutsikter, även för USA, sänker  Inflationsförväntningarna 

  • Handelskrigets tidsfrist i mars närmar sig och frågan är om det blir en ny upptrappning

Läs marknadsrapport februari 2019