SPP Fonders Hållbarhetsredovisning 2018

2019-04-12

Nu presenterar vi vårt bolags Hållbarhetsredovisning för 2018.

Vi beskriver hur vi arbetar med hållbarhet i vår kapitalförvaltning och redovisar uppföljningen av vårt arbete inom våra olika metoder; väljer in, väljer bort och påverkan under 2018 för respektive fond.  

SPP Fonders Hållbarhetsredovisning 2018