Marknadsrapport maj 2019

2019-05-08

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Det syns tecken på att makrotalen stabiliserat sig något, men det är ännu för tidigt att säga om makroutvecklingen har vänt.
  • Aktiviteten i USA har minskat mindre än befarat och arbetslösheten sjönk till den lägsta nivån sedan 1969.
  • Avtal i handelskriget dröjer ytterligare och Trump hotar återigen med höjda tullavgifter i slutfasen av förhandlingarna.

Läs marknadsrapporten maj 2019