Marknadsrapport september 2019

2019-09-05

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Den kraftiga räntenedgången oroar men stimulerar samtidigt finansmarknaderna och inverteringen av räntekurvan indikerar att vi är långt fram i konjunkturcykeln
  • Den amerikanska centralbanken sänker räntan för första gången sedan finanskrisen och fler sänkningar är att vänta
  • Även en ny runda med obligationsköp i eurozonen är att vänta då den tyska ekonomin börjat halta

Läs marknadsrapport september 2019