Röstningsöversikt nu på webben

2019-09-24

Nu kan du på webben följa hur vi röstar via global ombudsröstning i de bolag där vi är stora aktieägare.

Som aktiv ägare är det viktigt att påverka de bolag där vi är stora ägare. Många av dessa bolag ligger utanför vår hemmamarknad och där kan vi via global ombudsrösning rösta utan att vara på plats fysiskt. 

Röstningen är en viktig del av vårt påverkansarbete. Du kan se hur vi röstar för respektive fond.

Till vår röstningsöversikt

För att läsa mer om vårt påverkansarbete: Hur vi påverkar aktivt