SPP Sverige PLUS får högsta betyg av Morningstar

2019-10-09

SPP Sverige PLUS får fem stjärnor av Morningstar. Stjärnorna är ett kvitto på att fonden presterat bättre över tid i förhållande till sina konkurrenter.

– Treårshistoriken och att vi kan visa på goda resultat över tid gör det enklare för fler att investera mer i våra fossilfria fonder. Att investera fossilfritt är en viktig symbol och markör för vilket samhällsskifte vi vill se, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

SPP Sverige PLUS är en fossilfri Sverigefond med fokus på hållbarhet. Fonden kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier med den traditionella indexfondens fördelar i form av låga avgifter och god riskspridning. Fonden investerar inte i bolag som utvinner eller distribuerar fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver.

Läs hela pressmeddelandet 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad.