Starka flöden trots ett annorlunda år

2021-01-18

Trots ett speciellt och i många avseende omtumlande år har SPP Fonder haft nettoflöden på knappt 22 mdkr ackumulerat 2020, vilket är näst högst i den svenska fondmarknaden. Flödena tillsammans med en god marknadsutveckling under året ger en förvaltad volym på drygt 278 mdkr, motsvarande en marknadsandel på knappt 4,9%.

- Effekterna av COVID 19 har varit många och vi har fortfarande inte sett alla konsekvenser av pandemin. Både personliga och samhälleliga tragedier har varit många och vi har ett mycket viktigt arbete framför oss att gemensamt verka för en rejäl nystart. Vi har genom pandemin bevisat att vi kan stanna upp och styra resurser åt rätt håll, visat att vi kan ta svåra beslut snabbt. Min förhoppning är därför att den handlingskraft vi sett globalt under pandemin ska vara en katalysator för att stärka den gröna omställningen och bidra till en kraftfull hållbar nystart. Vi går ödmjukt in i 2021 men är stolta över vad vi åstadkommit under året trots de annorlunda omständigheterna vi verkat under, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

Läs hela pressmeddelandet