Ändring av beräkningstidpunkt

2021-03-19

Den 9 april 2021 övergår SPP Fonder till slutkursvärdering av samtliga fonder. Det innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden.

Förändringen är ett led i vårt ständiga arbete med att förbättra och effektivisera våra processer och det kommer bland annat att underlätta vid jämförelse av fondernas utveckling relativt deras jämförelseindex.

Vad innebär det här för mig som kund?
För dig som kund innebär detta inte några praktiska förändringar i samband med fondhandeln då våra bryttider är detsamma som idag, det vill säga kvarstår oförändrade. Fonderna kommer fortfarande att värderas varje bankdag.

Skillnaden är att handeln av fondandelar sker till slutkursvärdering istället för som tidigare värdering under dagen (16:00), och att publicering av NAV kommer att ske först på morgonen dagen efter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vårt kundcenter på telefon: 08-614 24 50 eller via e-post: info@sppfonder.se